Giỏ hàng

MIỄN PHÍ LỆ PHÍ MÔN BÀI 01 NĂM - DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI CẦN BIẾT

Lệ phí môn bài là một khoản tiền được xác định trên cơ sở số vốn điều lệ/vốn đầu tư của doanh nghiệp mà doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp vào Ngân sách Nhà nước hằng năm theo mức ấn định theo quy định của pháp luật.

 1. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:
 • Tổ chức/Doanh nghiệp thành lập mới.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 02 đối tượng trên đang trong thời gian miễn lệ phí.
 •  Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh.
 1. MỨC THUẾ MÔN BÀI HIỆN NAY THEO QUY ĐỊNH:
 • Đối với doanh nghiệp/tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng thì mức lệ phí môn bài là 3.000.000 đồng/năm
 •  Đối với doanh nghiệp/tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống thì mức lệ phí môn bài là 2.000.000 đồng/năm.
 •  Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác thì mức lệ phí môn bài là 1.000.000 đồng/năm.


BẢNG PHÂN TÍCH ĐIỂM MỚI LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2020

TIÊU CHÍ

NGHỊ ĐỊNH 139/2016/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 22/2020/NĐ-CP

Đối tượng miễn lệ phí môn bài

- Có 07 nhóm đối tượng được miễn lệ phí môn bài. Theo đó, Doanh nghiệp nói chung, nhất là doanh nghiệp mới thành lập không là đối tượng thuộc trường hợp để miễn lệ phí môn bài.

 • Được miễn hoàn toàn trong suốt hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở pháp lý: Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP

 • Mở rộng thêm 03 nhóm đối tượng được miễn lệ phí môn bài. Đáng chú ý là tổ chức thành lập mới/ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong thời gian tổ chức được miễn lệ phí môn bài và Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển hộ kinh doanh.
 • Đối với một số nhóm đối tượng được miễn lệ phí môn bài mới này thì có khác nhau, lưu ý:
 1.  Đối với nhóm mới thành lập/ lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh thì được miễn trong năm đầu
 2.  Đối với Nhóm doanh nghiệp  nhỏ và vừa chuyển hộ kinh doanh thì được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Cơ sở pháp lý: Điểm c Khoản 1 Điều 1 Nghị Định 22/2020/NĐ-CP

Mức thu lệ phí môn bài

Đối với nhóm đối tượng mới thành lập:

- Trong 06 tháng đầu năm: Mức lệ phí môn bài cả năm;

- Trong 06 tháng cuối năm: 50% mức lệ phí môn bải cả năm.

(Mức lệ phí này được căn cứ trên cơ sở vốn điều lệ/ vốn đầu tư của doanh nghiệp)

 

Cơ sở pháp lý: Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP

- Sau khi hết thời hạn miễn lệ phí môn bài theo quy định thì mức thu lệ phí môn bài của doanh nghiệp mới thành lập trở lại theo quy định của pháp luật;

- Riêng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ thì căn cứ vào thời điểm chấm dứt việc miễn lệ phí môn bài để áp dụng:

- Kết thúc trong 06 tháng đầu năm đóng mức lệ phí môn bài cả năm;

- Kết thúc trong 06 tháng cuối năm đóng 50% mức lệ phí môn bải cả năm.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP

=>  Nghị định Số 22/2020/NĐ-CP cho thấy sự quan tâm của Nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của một số nhóm đối tượng đặc thù trong xã hội. Với những thay đổi mới này thì những đối tượng được miễn lệ phí môn bài được tạo điều kiện thuận lợi trong những bước đầu thành lập, nỗ lực trong việc đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ
 • Nghị định 139/2016/NĐ-CP
 • Nghị định 22/2020/NĐ-CP

Danh mục tin tức