Giỏ hàng

Tại Việt Nam, vì nguồn lực còn hạn chế, nhiều công ty khởi nghiệp và hộ kinh doanh nhỏ lẻ không có nhiều cơ hội để tiến hành nghiên cứu, thấu hiểu các kiến thức Pháp lý – Thuế – Kế toán ngay từ những ngày đầu tiên.

Với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp, ASCTAX CO.,LTD chúng tôi nhìn thấy và thấu hiểu những trăn trở của các Start-up trong giai đoạn khởi nghiệp chính là các vấn đề liên quan đến pháp lý ban đầu, thuế, kế toán …  Vậy, để điều hành và quản lý được doanh nghiệp, người kiến tạo cần bắt đầu tìm hiểu từ đâu và thực hiện như thế nào để tuân thủ pháp luật hiện hành?

Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, ASCTAX xin được tóm tắt các vấn đề cơ bản và quan trọng cần chuẩn bị khi thành lập công ty tạị TP. Hồ Chí Minh nói riêng hay bất kỳ tỉnh thành nào trong nước nói chung.

LỰA CHỌN LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Tùy thuộc vào quy mô, định hướng, số lượng thành viên tham gia vào hoạt động kinh doanh thì việc xác định loại hình sẽ khác nhau. Từ đó, các trách nhiệm pháp lý phát sinh ở mỗi loại hình doanh nghiệp là không giống nhau. Dưới đây là một số loại hình doanh nghiệp phổ biến được chủ doanh nghiệp lựa chọn khi thành lập:

       LOẠI HÌNH     TIÊU CHÍ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TNHH MỘT THÀNH VIÊN TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN CỔ PHẦN
CHỦ SỞ HỮU/ THÀNH VIÊN Một cá nhân. Một tổ chức hoặc một cá nhân. Từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Từ 03 và không hạn chế số lượng tối đa là tổ chức, cá nhân.  
VỐN ĐIỀU LỆ Do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.
PHẠM VI TRÁCH NHIỆM Chủ Doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn trước mọi khoản nợ trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp tư nhân. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
TƯ CÁCH PHÁP NHÂN Không có tư cách pháp nhân. Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.   Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.   Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

LỰA CHỌN TÊN DOANH NGHIỆP DỰ KIẾN

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Ví dụ: CÔNG TY TNHH ASCTAX (CÔNG TY TNHH là loại hình DN, ASCTAX là tên riêng)

“1. Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký.

2. Các trường hợp được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký bao gồm:

a) Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống tên doanh nghiệp đã đăng ký;

b) Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;

c) Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;

d) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, một số thứ tự hoặc một chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, chữ F, J, Z, W được viết liền hoặc cách ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó;

đ) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một ký hiệu “&” hoặc “và”, “.”, “,”, “+”, “-”, “_”;

e) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc từ “mới” được viết liền hoặc cách ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;

g) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một cụm từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông”;

h) Tên riêng của doanh nghiệp trùng với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký.”

CHỌN ĐỊA CHỈ LÀM NƠI ĐĂNG KÝ TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP

Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính được xác định một cách chính xác gồm:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn

Xã/Phường/Thị trấn

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh    

Tỉnh/Thành phố

Ví dụ: T1-A03a.18, Officetel M-One, Số 35/12 Bế Văn Cấm, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

LƯU Ý 

XÁC ĐỊNH VỐN ĐIỀU LỆ KHI ĐĂNG KÝ, VỐN PHÁP ĐỊNH

“1. Mức vốn tối thiểu (bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay) để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không:

a) Khai thác đến 10 tàu bay: 300 tỷ đồng Việt Nam;

b) Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 600 tỷ đồng Việt Nam;

c) Khai thác trên 30 tàu bay: 700 tỷ đồng Việt Nam.

2. Mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh hàng không chung: 100 tỷ đồng Việt Nam.”

CHỌN NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHO DOANH NGHIỆP

Ví dụ:

Cơ sở pháp lý: Nghị định 96/2016/NĐ-CP Quy Định Điều Kiện Về An Ninh, Trật Tự Đối Với Một Số Ngành, Nghề Đầu Tư Kinh Doanh Có Điều Kiện

Cơ sở pháp lý: Luật an toàn thực phẩm, Nghị định số 155/NĐ-CP.