0

Xây dựng Trung tâm điều hành thông minh của Tổng cục Thuế

Ngày 11/10 Tổng cục Thuế tổ chức cuộc họp chuẩn bị cho việc xây dựng Trung tâm điều hành thông minh trên cơ sở gợi ý giải pháp được giới thiệu bởi Công ty CP tập đoàn AIC – đơn vị xây dựng các giải pháp văn phòng thông minh.

Chủ trì cuộc họp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính về xây dựng trung tâm điều hành thông minh, Tổng cục Thuế đã chủ động làm việc với đơn vị cung cấp giải pháp để tìm kiếm, lựa cho mô hình đáp ứng các tiêu chí đặc thù của hệ thống quản lý thuế, tích hợp giải pháp điều hành thông minh, nhằm phục vụ tốt nhất người nộp thuế và đảm bảo công tác điều hành của cơ quan quản lý.

Tại cuộc họp, đại diện Công ty AIC đã giới thiệu mô hình Trung tâm điều hành thông minh được xây dựng cho Tổng cục Thuế. Cụ thể, đối với nhà quản lý, hệ thống thông minh sẽ cung cấp các tiện ích trong quản lý thuế; chống thất thu thuế; chỉ đạo điều hành thông minh các hoạt động trong ngành. Theo đó, trung tâm điều hành sẽ tập hợp thông tin đa chiều mọi lĩnh vực hoạt động về thuế và các thông tin liên quan của cơ quan hải quan, kho bạc, chứng khoán; mô hình và trực quan hoá các tập dữ liệu lớn; phối hợp với trung tâm thông tin của các ngành để đưa ra các quyết định dựa trên số liệu và kết quả phân tích. Ngoài ra, trung tâm còn hiển thị thông tin hiện trạng, tình hình hoạt động và có những cảnh báo tự động, đồng thời tiếp nhận các báo cáo, số liệu, từ đó hình thành các thông tin về xu thế.

Kết luận cuộc họp, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn khẳng định sự cần thiết xây dựng mô hình điều hành thông minh trước xu thế công nghệ hiện đại 4.0. Trên cơ sở đó, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn giao nhiệm vụ cụ thể cho Tổ công tác xây dựng trung tâm điều hành thông minh và Cục Công nghệ thông tin phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng mô hình của Tổng cục Thuế, đồng thời phối hợp, trao đổi với Tổ công tác của Bộ Tài chính đảm bảo đồng bộ, thông suốt với Trung tâm điều hành thông minh của Bộ Tài chính.

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *