TƯ VẤN KẾ TOÁN

“Sai một li đi một dặm”

Hiện nay, bài toán “Áp dụng chế độ kế toán” chính là thách thức mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt. Nhà nước Việt Nam đã cố gắng ban hành các quy định hướng dẫn, song nhìn chung vẫn chưa đem lại hiệu quả giải quyết khó khăn của việc áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp. Quy định về kế toán luôn được điều chỉnh bổ sung, sửa đổi để phù hợp với nền kinh tế cũng như đáp ứng vấn đề hỗ trợ cho 75% doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các văn bản Luật, Nghị định, Thông tư về chế độ kế toán đang áp dụng hiện hành, bao gồm:

  • Luật Kế toán 2015
  • Nghị định 174/2016/NĐ-CP
  • Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ: Thông tư 132/2018/TT-BTC
  • Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thông tư 133/2016/TT-BTC
  • Chế độ kế toán doanh nghiệp: Thông tư 200/2014/TT-BTC
  • Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp: Thông tư 107/2017/TT-BTC
  • Chế độ kế toán áp dụng đối với bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam: Thông tư 177/2015/TT-BTC

Vậy, doanh nghiệp trong nước và Doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam, sau khi thành lập mới nên chọn chế độ nào là phù hợp?

Nhìn nhận nhu cầu chung, ASCTAX hân hạnh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn kế toán, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng về các vấn đề quan trọng phát sinh từ: những thay đổi trong chuẩn mực kế toán và các quy định kế toán, hoạt động kinh doanh, hoạt động mua lại doanh nghiệp. Chúng tôi tập trung giúp doanh nghiệp quản lý các thay đổi, đảm bảo tuân thủ và tối ưu hóa chất lượng cũng như hiệu quả của bộ phận kế toán.

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – kế toán, am hiểu đầy đủ từng chuyên ngành riêng biệt, ASCTAX luôn mong muốn hỗ trợ tư vấn cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ chất lượng nhất.

ASCTAX CO.,LTD