0

Thông tư mới về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày 30/8/2019, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 60/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư 60/2019/TT-BTC cung cấp một số hướng dẫn mới đáng chú ý liên quan đến trị giá hải quan:

• Chứng từ cần thiết để xác định trị giá hải quan theo phương pháp trị giá giao dịch;

• Trị giá hải quan đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng để tiêu hủy;

• Trị giá hải quan đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu có phần mềm điều khiển kèm theo;

• Trị giá hải quan đối với phương tiện trung gian chứa phần mềm ứng dụng dùng cho thiết bị xử lý dữ liệu;

Thông tư 60/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2019.

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *