0

Thông tư mới quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày 5/9/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 62/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư 62 có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 10 năm 2019.

Chúng tôi xin tóm tắt một số nội dung mới tại Thông tư 62 như sau:

• Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt là Hiệp định CPTPP) bao gồm thời điểm khai báo và nộp chứng nhận xuất xứ hàng hóa cũng như quy trình của cơ quan hải quan liên quan đến kiểm tra, xác minh và từ chối chứng từ chứng
nhận xuất xứ;

• Quy định chi tiết về việc xử lý của cơ quan hải quan trong trường hợp có sự khác biệt mã số HS trên chứng từ chứng nhận xuất xứ với tờ khai hải quan nhập khẩu. Dựa vào việc kiểm tra mô tả hàng hóa và thực tế hàng hóa nhập khẩu, cơ quan hải quan sẽ chấp nhận hoặc từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ hoặc thực hiện thủ tục
xác minh với cơ quan, tổ chức cấp giấy chứng nhận xuất xứ tại các nước.

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *