Đầu tư vào Việt Nam 2019

Chúng tôi xin hân hạnh cho ra mắt ấn phẩm "Đầu tư vào Việt Nam 2019". Với mong muốn hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp...

Điểm Tin Về IFRS – Tháng 09/2019

IFRS 15 – Hạch toán kế toán liên quan đến phiếu quà tặng trong các doanh nghiệp bán lẻ & Điểm khác biệt với IAS 18, Thông tư 200/2014/TT-BTC