0

Quy định mới về đóng kinh phí công đoàn

Từ Điểm tin Việt Nam ngày 16/1 và ngày 06/12/2013, chúng tôi đã thông báo các nhà tuyển dụng tại Việt Nam đều phải trả phí công đoàn, và yêu cầu này được áp dụng cho mọi công ty, kể cả các đơn vị không có công đoàn tại gia.

 

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *