0

MIỄN PHÍ LỆ PHÍ MÔN BÀI 01 NĂM CHO DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI

1. Các đối tượng được áp dụng miễn lệ phí môn bài thành lập doanh nghiệp, gồm:

– Tổ chức/ Doanh nghiệp thành lập mới.

– Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 02 đối tượng trên đang trong thời gian miễn lệ phí.

–  Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh

  1. Thời gian miễn tối đa:
  • Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12).
  • Đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh: miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
  1. Mức thuế môn bài hiện tại theo quy định:

– Đối với doanh nghiệp/tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng thì mức lệ phí môn bài là 3.000.000 đồng/năm

– Đối với doanh nghiệp/tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống thì mức lệ phí môn bài là 2.000.000 đồng/năm.

– Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác thì mức lệ phí môn bài là 1.000.000/năm.

    1. Cơ sở pháp lý:

Nghị định 22/2020/NĐ-CP Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định Số 139/2016/NĐ-CP

 

Xem chi tiết tại: THUẾ MÔN BÀI

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *