0

LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA – PHAO CỨU SINH CHO HƠN 95% DOANH NGHIỆP VIỆT NAM?

Theo số liệu thống kê hiện tại đến năm 2019, số lượng doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa tại Việt Nam chiếm tỷ lệ 95%, nhận thấy bất cập trong việc không có khung pháp lý hỗ trợ riêng cho đối tượng phổ biến này, Quốc hội đã họp và tiến hành thông qua Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa 2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 . Đây có thể được xem là tấm phao cứu sinh cho Doanh nghiệp Việt Nam thời điểm hội nhập với kinh tế thế giới khi mà khả năng thật sự của nội bộ chưa có đáp ứng đủ.

  1. Một số tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa:

– Có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người ;

– Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng hoặc Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.

Ngoài ra, Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ….

  1. Ưu điểm hỗ trợ của Luật hỗ trợ DNNVV:
  • Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ hơn sẽ được ưu tiên hỗ trợ
  • Được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế TNDN thấp hơn mức thông thường. Riêng doanh nghiệp siêu nhỏ còn được áp dụng các thủ tục hành chính về thuế và chế độ kế toán đơn giản
  • Hỗ trợ doanh nghiệp được thuê mặt bằng với giá “mềm”
  • Được miễn, giảm chi phí đào tạo về quản trị doanh nghiệp
  • Doanh nghiệp chuyển đổi từ Hộ kinh doanh được hưởng nhiều ưu đãi,..
  1. Các chính sách ưu đãi của Luật đã được thực thi tới thời điểm hiện tại?

Lý thuyết với thực tế trước giờ luôn là hai chiến tuyến không bao giờ đồng nhất, đó cũng chính là lý do tại sao tới thời điểm hiện nay, các chính sách của Luật đang trên đà bỏ ngỏ, bộc lộ quá nhiều yếu điểm trong quá trình triển khai. Thực tế cho thấy, nhiều địa phương chưa bố trí kinh phí để hỗ trợ các DN, doanh nghiệp chưa triển khai được các hạng mục được ưu tiên, hỗ trợ do quy định pháp lý chưa đầy đủ, hoặc là mới được ban hành, tỷ lệ DN tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, tín dụng, quỹ hỗ trợ tín dụng còn thấp,…Kỳ vọng của DN hầu như chưa được đáp ứng đúng như tinh thần của Luật.

Các Nghị định, Thông tư, Quyết định lần lượt ra đời để hỗ trợ thi hành (Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;   Nghị định 34/2018/NĐ-CP  về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;…) song vẫn chưa thật sự được “thực tế hóa” để áp dụng một cách bài bản nhất.

Nguyên nhân xuất phát có thể từ chính việc Chính phủ ban hành Luật và văn bản hướng dẫn, song việc thực thi lại để cho cơ quan địa phương, cho nên không tạo được hiệu quả tiếp cận DN. Công tác địa phương trong việc áp dụng văn bản pháp luật còn nhiều tắc nghẽn, chưa thực sự tận tâm để hỗ trợ DN và còn thêm rất nhiều yếu tố khách quan khác…

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, nhiều DN đã không thể trụ lại được kinh tế. Chúng tôi tin rằng, sắp tới Chính phủ sẽ triển khai quyết liệt hơn để cứu sống các DN Việt Nam đang đứng trước bờ vực sống còn của đại dịch Covid-19.

Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình thường xuyên, mong quý độc giả đón đọc.

  1. Cơ sở pháp lý: Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa 2017. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

 

Xem thêm chi tiết tại…

TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Thứ nhất, Tiêu Chí Xác Định Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa: bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa

– Có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người ;

– Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng hoặc Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.

Cơ sở pháp lý: Điều 4 Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa 2017

Bên cạnh đó, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ. Cụ thể như sau:

 

 

 

– Trong lĩnh vực  nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng

                  

            Loại hình

 

 

Tiêu chí so sánh

DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ DOANH NGHIỆP NHỎ DOANH NGHIỆP VỪA
Số lao động tham gia BHXH bình quân năm Số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người Số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người Số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 200 người
Tổng doanh thu

Tổng nguồn vốn

Tổng DT của năm =< 3 tỷ đồng/ tổng nguồn vốn =<3 tỷ đồng Tổng DT của năm =<50 tỷ đồng/ tổng nguồn vốn =<20 tỷ đồng Tổng DT của năm =<200 tỷ đồng/ tổng nguồn vốn =<100 tỷ đồng

 

– Trong lĩnh vực Thương mại, dịch vụ

                  

                      

                Loại hình

 

 

 

 

Tiêu chí so sánh

DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ DOANH NGHIỆP NHỎ DOANH NGHIỆP VỪA
Số lao động tham gia BHXH bình quân năm Số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người Số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 50 người Số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100  người
Tổng doanh thu

Tổng nguồn vốn

Tổng DT của năm =<10 tỷ đồng/ tổng nguồn vốn =<3 tỷ đồng Tổng DT của năm =<100 tỷ đồng/ tổng nguồn vốn =<50 tỷ đồng Tổng DT của năm =<300 tỷ đồng/ tổng nguồn vốn =<100 tỷ đồng

 

Thứ hai, một số vấn đề hỗ trợ cơ bản của doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

LĨNH VỰC Hỗ Trợ Thuế, Kế Toán Hỗ Trợ Tiếp Cận Tín Dụng Hỗ Trợ Phát Triển Nguồn Nhân Lực
NỘI DUNG  

–       Thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường.

 

 

 

 

–       DN Siêu nhỏ: thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán đơn giản.

 

–      Khuyến khích tổ chức tín dụng cho vay dựa trên xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp.

 

 

 

 

–      Hỗ trợ XD phương án sản xuất, KD khả thi, tăng cường năng lực quản trị, kỹ năng quản lý, minh bạch hóa tài chính

 

–      Được cấp bảo lãnh tín dụng tại Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

–     Miễn, giảm chi phí tham gia các khóa đào tạo có sử dụng NSNN về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, đào tạo nghề cho lao động

 

–     Hỗ trợ hoạt động đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *