LỆ PHÍ MÔN BÀI

Lệ phí môn bài là một khoản tiền được xác định trên cơ sở số vốn điều lệ/ vốn đầu tư của doanh nghiệp mà doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp vào Ngân sách Nhà nước hằng năm theo mức ấn định theo quy định của pháp luật.

Mức thuế môn bài hiện tại theo quy định:

– Đối với doanh nghiệp/tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng thì mức lệ phí môn bài là 3.000.000 đồng/năm

– Đối với doanh nghiệp/tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống thì mức lệ phí môn bài là 2.000.000 đồng/năm.

– Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác thì mức lệ phí môn bài là 1.000.000/năm.

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 22/2020/NĐ-CP Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định Số 139/2016/NĐ-CP. Những quy định mới này đã tạo điều kiện thuận lợi không chỉ cho Doanh nghiệp mới thành lập mà còn cho một số đối tượng đặc biệt khác.

Dưới đây là bảng phân tích điểm mới về Lệ phí môn bài Doanh nghiệp tham khảo:
BẢNG PHÂN TÍCH ĐIỂM MỚI LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2020

TIÊU CHÍ NGHỊ ĐỊNH 139/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 22/2020/NĐ-CP
Đối tượng miễn lệ phí môn bài – Có 07 nhóm đối tượng được miễn lệ phí môn bài. Theo đó, Doanh nghiệp nói chung, nhất là doanh nghiệp mới thành lập không là đối tượng thuộc trường hợp để miễn lệ phí môn bài. –     Mở rộng thêm 03 nhóm đối tượng được miễn lệ phí môn bài. Đáng chú ý nhất là tổ chức thành lập mới/ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong thời gian tổ chức được miễn lệ phí môn bài và Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển hộ kinh doanh.
–      Được miễn hoàn toàn trong suốt hoạt động sản xuất, kinh doanh. –      Đối với một số nhóm đối tượng được miễn lệ phí môn bài mới này thì có khác nhau, lưu ý:
1)   Đối với nhóm mới thành lập/ lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh thì được miễn trong năm đầu
2)  Đối với Nhóm doanh nghiệp  nhỏ và vừa chuyển hộ kinh doanh thì được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
Cơ sở pháp lý: Điểm c Khoản 1 Điều 1 Nghị Định 22/2020/NĐ-CP
Cơ sở pháp lý: Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP
Mức thu lệ phí môn bài Đối với nhóm đối tượng mới thành lập: – Sau khi hết thời hạn miễn lệ phí môn bài theo quy định thì mức thu lệ phí môn bài của doanh nghiệp mới thành lập trở lại theo quy định của pháp luật;
– Trong 06 tháng đầu năm: Mức lệ phí môn bài cả năm; – Riêng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ thì căn cứ vào thời điểm chấm dứt việc miễn lệ phí môn bài để áp dụng:
– Trong 06 tháng cuối năm: 50% mức lệ phí môn bải cả năm. – Kết thúc trong 06 tháng đầu năm đóng mức lệ phí môn bài cả năm;
(Mức lệ phí này được căn cứ trên cơ sở vốn điều lệ/ vốn đầu tư của doanh nghiệp) – Kết thúc trong 06 tháng cuối năm đóng 50% mức lệ phí môn bải cả năm.
Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 1 Nghị Định 22/2020/NĐ-CP
Cơ sở pháp lý: Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP
Khai lệ phí môn bài – Đối với trường hợp mới ra hoạt động kinh doanh: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh; –      Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập
– Đối với trường hợp mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh: trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế –      Đối với nhóm đối tượng mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thì thời hạn khai lệ phí môn bài là trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.
Cơ sở pháp lý: Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP
Cơ sở pháp lý: Khoản 3 Điều 1 Nghị Định 22/2020/NĐ-CP
Thời hạn nộp lệ phí môn bài –      Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. –     Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.
–      Nhóm đối tượng mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh: Ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí Riêng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ thì căn cứ vào thời điểm chấm dứt việc miễn lệ phí môn bài để áp dụng:
– Kết thúc trong 06 tháng đầu năm thì chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời gian miễn.
– Kết thúc trong 06 tháng cuối năm thì chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.
Cơ sở pháp lý: Khoản 4 Điều 1 Nghị Định 22/2020/NĐ-CP
Cơ sở pháp lý: Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP

=>  Nghị định Số 22/2020/NĐ-CP cho thấy sự quan tâm của Nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của một số nhóm đối tượng đặc thù trong xã hội. Với những thay đổi mới này thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân mới thành lập hoặc thành lập nhưng chưa ra hoạt động sản xuất, kinh doanh; Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh và Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập được tạo điều kiện thuận lợi trong những bước đầu thành lập, nỗ lực trong việc đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh.