0

Kinh doanh tại Việt Nam 2019

Chúng tôi xin hân hạnh cho ra mắt ấn phẩm “Kinh doanh tại Việt Nam” lần thứ 8, đồng xuất bản bởi PwC Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Với mong muốn hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, ấn phẩm này chia sẻ các nguyên tắc cơ bản khi đầu tư tại Việt Nam, tập trung vào các vấn đề mà các nhà đầu tư thường gặp khi hoạt động tại Việt Nam.

Các điểm mới trong ấn phẩm 2019:

  • Những ngành tiềm năng trong tương lai
  • Câu hỏi thường gặp khi đầu tư tại Việt Nam
  • Những dấu mốc hội nhập của Việt Nam

Chúng tôi hy vọng rằng ấn phẩm này sẽ cung cấp thông tin hữu ích khi xây dựng kế hoạch kinh doanh. Nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với các của chuyên gia PwC (trang 79 của ấn phẩm).

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *