Hiệp định thương mại tự do EU – VN (EVFTA)

Sau một thời gian dài đàm phán, Hiệp định thương mại tự do EU - VN (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư EU – VN (EVIPA) đã được ký kết tại Hà Nội

Điểm Tin Về IFRS – Tháng 09/2019

IFRS 15 – Hạch toán kế toán liên quan đến phiếu quà tặng trong các doanh nghiệp bán lẻ & Điểm khác biệt với IAS 18, Thông tư 200/2014/TT-BTC