1

KHÔNG CÓ HỘ KHẨU TẠI THÀNH PHỐ, ĐỊA CHỈ THUÊ CÓ MỞ ĐƯỢC CÔNG TY HAY KHÔNG?

 • Không có hộ khẩu tại thành phố, địa chỉ thuê hoàn toàn được phép thành lập được công ty
 • Pháp luật không quy định việc bắt buộc về lãnh thổ, hộ khẩu, quốc tịch khi thành lập công ty .
 • Tuy nhiên, yếu tố địa chỉ thuê để đặt địa chỉ công ty phải đáp ứng theo yêu cầu không nằm trong diện CẤM đặt địa chỉ trụ sở doanh nghiệp

 

 • Cá nhân/tổ chức muốn thành lập doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu luật quy định rõ ràng như:

+ Thực hiện hoạt động kinh doanh các ngành nghề và sản phẩm mà pháp luật không cấm.

+ Đáp ứng các điều kiện kinh doanh đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

+ Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

+ Không thuộc đối tượng cấm thành lập tại Khoản 1 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014

Cơ sở pháp lý: Luật doanh nghiệp năm 2014; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

 

 

Xem thêm chi tiết tại…

CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

 1. Một số trường hợp các tổ chức, cá nhân sau đây không được thành lập công ty như sau:
 • Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Do đó, Luật không quy định việc bắt buộc về lãnh thổ, hộ khẩu, quốc tịch khi thành lập công ty  hay nói cách khách không cấm cá nhân không có Hộ khẩu tại thành phố hay chỉ ở địa chỉ thuê không được phép thành lập doanh nghiệp.

Cơ sở pháp lý: Luật doanh nghiệp năm 2014; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

1 Comment

One thought on “KHÔNG CÓ HỘ KHẨU TẠI THÀNH PHỐ, ĐỊA CHỈ THUÊ CÓ MỞ ĐƯỢC CÔNG TY HAY KHÔNG?

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *