0

Hiệp định thương mại tự do EU – VN (EVFTA)

Sau một thời gian dài đàm phán, Hiệp định thương mại tự do EU – VN (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư EU – VN (EVIPA) đã được ký kết tại Hà Nội vào Chủ nhật, ngày 30 tháng 6 năm 2019. Đây là đối tác thương mại lớn thứ hai trong khu vực ASEAN.

Hiệp định EVFTA được dự báo sẽ đưa các nước trong châu Âu và Việt Nam xích lại gần nhau hơn. Một khi có hiệu lực, thương mại và đầu tư sẽ được thúc đẩy phát triển, mang lại lợi ích tích cực cho cả hai bên. Cụ thể, 65% thuế nhập khẩu đánh vào hàng hóa EU nhập khẩu vào Việt Nam sẽ được loại bỏ trong khi phần còn lại sẽ giảm dần và cuối cùng được xóa bỏ sau 10 năm. Tương tự, 71% thuế nhập khẩu đánh vào hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ bị xóa bỏ ngay lập tức.

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *