0

Dự thảo Nghị định quản lý hoạt động thương mại điện tử qua biên giới trong lĩnh vực hải quan

Nhằm nâng cao công tác quản lý hải quan và quản lý thuế đối với những giao dịch thương mại điện tử, Bộ Tài chính đã dự thảo nghị định quản lý hoạt động thương mại điện tử qua biên giới trong lĩnh vực hải quan. Dự thảo đang được gửi cho các bên liên quan để đóng góp ý kiến. Dự kiến dự thảo sẽ được phê chuẩn vào cuối năm 2019.

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng của nghị định sẽ bao gồm tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, chủ sở hữu trang web thương mại điện tử, doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, đại lý hải quan, cũng như tổ chức, cá nhận thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua thương mại điện tử. Một hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử sẽ được xây dựng, vận hành bởi Tổng Cục Hải quan Việt Nam (“TCHQ”). Tờ khai xuất khẩu và nhập khẩu sẽ được xử lý 24/7 thông qua hệ thống này và nó được kết nối, trao đổi thông tin với Cổng thông tin một cửa quốc gia, cũng như các hệ thống quản lý hiện hành của TCHQ.

Hồ sơ hải quan cho hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử sẽ đơn giản hơn so với hồ sơ hải quan của hàng hóa xuất nhập khẩu theo phương thức thương mại truyền thống. Tờ khai hải quan và các thông tin liên quan đến đơn hàng thương mại điện tử sẽ được truyền lên hệ thống quản lý và đủ điều kiện cho việc thông quan. Thuế xuất nhập khẩu sẽ được nộp theo cách thức tương tự như cách thức nộp thuế đang được áp dụng cho hàng hóa xuất nhập khẩu truyền thống (ví dụ: chuyển khoản qua ngân hàng). Trị giá hải quan của hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử sẽ là trị giá của hàng hóa được thể hiện trên hóa đơn thương mại điện tử do người khai hải quan khai báo cộng với phí vận tải và bảo hiểm quốc tế (nếu có). Hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa được miễn kiểm tra chuyên ngành theo quy định hiện hành và hàng hóa có giá trị không vượt quá 1 triệu VNĐ sẽ được miễn kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm.

Nghị định cũng quy định danh mục hàng hóa được miễn kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm kể cả khi có trị giá vượt quá 1 triệu VNĐ, nhưng bị giới hạn 1 sản phẩm cho một lô hàng và tối đa 3 lần trong một năm.

Mặc dù dự thảo tập trung nhiều vào thủ tục hải quan, việc kiểm soát và thu thập thông tin tốt hơn liên quan đến các giao dịch thương mại điện tử thông qua hệ thống công nghệ thông tin có thể được tận dụng để tạo điều kiện quản lý thuế đối với các giao dịch thương mại điện tử – vấn đề được đặt ra trong Luật Quản lý thuế mới (vui lòng tham khảo bản tin ngày 12 tháng 7 năm 2019 của chúng tôi để biết thêm chi tiết).

Dự thảo nghị định được cung cấp trên website của Bộ Tài chính: www.mof.gov.vn

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *