0

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC SỬ DỤNG NHIỀU HƠN MỘT CON DẤU

  1. Nội dung cơ bản:

Doanh nghiệp có quyền quyết định về: Hình thức, số lượng và nội dung con dấu. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần tuân thủ hình ảnh và ngôn ngữ được sử dụng trên mẫu dấu theo quy định

Mỗi doanh nghiệp có 01 Mẫu con dấu thống nhất về: Nội dung, hình thức và kích thước.

Doanh nghiệp có quyền sử dụng nhiều con dấu nhưng các con dấu phải thống nhất cùng một mẫu về thiết kế, kích thước, nội dung.

Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan Đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Cơ sở pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014; Nghị định 96/2015/NĐ-CP

 

Xem thêm chi tiết tại…

QUYỀN QUYẾT ĐỊNH SỐ LƯỢNG, HÌNH THỨC CON DẤU

Quy định hiện nay cho phép doanh nghiệp có thể tự quyết định số lượng, hình thức (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác) nhưng phải đảm bảo thể hiện tên doanh nghiệp, mã số thuế trên con dấu.

Mỗi doanh nghiệp có 01 Mẫu con dấu thống nhất về: Nội dung, hình thức và kích thước. Doanh nghiệp được sử dụng nhiều con dấu nhưng không được dùng nhiều con dấu hình dạng khác nhau. Nếu con dấu doanh nghiệp là hình tròn thì tất cả các con dấu khác cũng đều phải là hình tròn, cùng nội dung và kích thước.

Doanh nghiệp không được phép sử dụng các hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu sau đây trong nội dung hoặc hình thức của Mẫu con dấu:

  • Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Các hình ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.
  • Những từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Sau khi có con dấu, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng tải Thông báo sử dụng mẫu con dấu lên Cổng thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). Trong thời hạn 03 ngày, mẫu dấu sẽ được Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ và update lên hệ thống. Trường hợp mẫu con dấu chưa phù hợp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ phản hồi bằng Thông báo yêu cầu bổ sung.

Ngày có hiệu lực mẫu con dấu được ghi tại Thông báo về việc sử dụng mẫu dấu.

Cơ sở pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014; Nghị định 96/2015/NĐ-CP

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *