0

DOANH NGHỆP NĂM 2020 CÓ BẮT BUỘC SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ?

Với bùng nổ dữ dội của công nghệ số và sự phát triển trong kinh tế ngày càng rõ rệt như hiện nay, việc áp dụng hệ thống công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp là thực sự cần thiết. Hóa đơn điện tử được xem là một giải pháp hữu hiệu cho Qúy doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh và là một công cụ quản lý thuận lợi của cơ quan nhà nước.

  1. Hóa đơn điện tử là gì?

– Xét về cách hiểu đơn giản thì Hóa đơn điện tử là Hóa đơn được tạo trên hệ thống phương tiện điện tử hiện đại thay cho Hóa đơn giấy thông thường.

– Xét theo quy định của pháp luật: “Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.”

  1. Có bắt buộc sử dụng Hóa đơn điện tử hay không?

Theo quy định hiện hành, bắt đầu từ ngày 01/11/2020 thì 100% doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử, không được sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn mua của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử theo quy định cũ.

– Riêng với TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các thành phố lớn khác đã đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành việc áp dụng hóa đơn điện tử từ năm 2019.

  1. Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 3 Thông tư 32/2011/TT-BTC; Nghị định số 119/2018/NĐ-CP)

 

Xem thêm chi tiết tại…

CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN KHI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

  1. 1. Nguyên tắc của Hóa đơn điện tử?

Số hóa đơn thể hiện trên Hóa đơn điện tử phải liên tục: Đảm bảo không có sự ngắt quãng, bỏ sót số hóa đơn. Điều này tránh sự kê khai thuế gian dối của người nộp thuế đồng thời đảm bảo thuận lợi cho quá trình quản lý của cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử được lập theo một trình tự thời gian: Việc lập Hóa đơn điện tử phải theo đúng với quá trình sản xuất, kinh doanh của Người nộp thuế.

Mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất: Điều này đảm bảo tính pháp lý trọn vẹn của một hóa đơn khi được xuất ra, tránh sự chồng chéo giữa nhiều số hóa đơn.

  1. 2. Bảng giá hóa đơn điện tử:
Gói sản phẩm:
Đăng kí Số

hóa đơn

Phí hóa đơn

(VNĐ)

Phí khởi tạo

(VNĐ)

Tổng cộng

(VNĐ)

300 390.000 500.000

 

890.000
500 490.000 990.000
1.000 790.000 1.290.000
2.000 1.190.000 1.690.000
5.000 2.190.000 2.690.000
10.000 3.690.000 4.190.000
100.000 30.000.000 30.500.000
  1. 5. Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 3 Thông tư 32/2011/TT-BTC; Nghị định số 119/2018/NĐ-CP)

 

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *