CÓ BẮT BUỘC MỞ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CÔNG TY?

Hiện tại, không có quy định cụ thể doanh nghiệp phải mở tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, một số giao dịch với cơ quan nhà nước như nộp thuế môn bài điện tử

BẮT BUỘC CÁC DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ

Chữ ký số (TOKEN) là thiết bị BẮT BUỘC SỬ DỤNG theo quy định hiện hành về hoạt động kê khai Thuế - Kế toán - Bảo hiểm - Tờ khai hải quan và các thủ tục khác.