Tại Việt Nam, vì nguồn lực còn hạn chế, nhiều công ty khởi nghiệp, công ty gia đình và hộ kinh doanh nhỏ lẻ không có nhiều cơ hội để tiến hành nghiên cứu, thấu hiểu các trình tự thủ tục Pháp lý – Thuế – Kế toán ngay từ những ngày đầu tiên.
Thấu hiểu sự khó khăn trong việc tiếp cận quy định về pháp lý, thuế, kế toán, vận hành của các công ty khởi nghiệp, chúng tôi với đội ngũ Luật sư, chuyên gia hành nghề tư vấn rất mong muốn trở thành“ Người bạn đồng hành” với quý Doanh nghiệp trong với các lĩnh vực, cụ thể:

KẾ TOÁN

THUẾ

KẾ TOÁN

M & A

ASCTAX CO.,LTD