0

Đầu tư vào Việt Nam 2019

Chúng tôi xin hân hạnh cho ra mắt ấn phẩm “Đầu tư vào Việt Nam 2019”. Với mong muốn hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, ấn phẩm này chia sẻ các nguyên tắc cơ bản khi đầu tư tại Việt Nam, tập trung vào các vấn đề mà các nhà đầu tư thường gặp khi hoạt động tại Việt Nam.

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *