Đào tạo Doanh nghiệp

Hầu hết 80% chủ doanh nghiệp khi khởi nghiệp đều không rành về thuế, kế toán và pháp lý khi vận hành doanh nghiệp. Vốn ít, nhân sự mỏng, chủ doanh nghiệp đa phần tự mình kiêm hết từ A-Z, đa phần làm đến đâu sửa đến đó và chọn giải pháp thuê bộ máy kế toán, pháp lý bên ngoài hoặc nhờ người thân, bạn bè để tiết kiệm chi phí ban đầu khi khởi nghiệp.

Nhìn nhận được Thuế – Kế toán – Pháp lý doanh nghiệp là bộ ba song hành – khung xương sống giúp doanh nghiệp hoạt động bền vững, ASCTAX chúng tôi tự hào là đơn vị hành nghề với đội ngũ chuyên gia, luật gia kiến thức đa ngành, am hiểu sâu sắc các vấn đề phát sinh thường xuyên của Doanh nghiệp. Chúng tôi nhận đào tạo theo yêu cầu của quý doanh nghiệp và nhận tư vấn các vấn đề doanh nghiệp gặp phải.

 

Các khoá đào tạo bao gồm:

1/ Đào tạo kiến thức nền cơ bản về Thuế – Kế toán – Pháp lý vận hành doanh nghiệp

2/ Đào tạo chuyên sâu về Thuế – Kế toán – Pháp lý trong doanh nghiệp.

ASCTAX CO., LTD