Đào tạo cá nhân

Đào tạo kỹ năng làm kế toán và pháp chế doanh nghiệp:

Kế toán – Pháp chế là một nghề đòi hỏi kỹ năng thực hành cao, do đó người làm nghề cần phải có một lượng kiến thức nhất định để làm nền tảng bước chân vào thực tiễn. Hiện nay, các doanh nghiệp khi tuyển dụng đều đặt ra yêu cầu kế toán có từ 01- 02 năm kinh nghiệm. Chính vì lý do đó làm cho tỷ lệ cầu người giỏi việc thì thiếu – sản lượng lao động thì dư.

Nhìn nhận được các vấn đề nêu trên, với đội ngũ chuyên gia, tư vấn nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi –  tập thể ASCTAX cung cấp những khoá kỹ năng vô cùng hữu ích từ mức độ cơ bản đến nâng cao. Các khoá kỹ năng phần nào thể hiện mong muốn của ASCTAX là chia sẻ kinh nghiệm, trách nhiệm doanh nghiệp với xã hội – cộng đồng làm nghề kế toán và pháp lý doanh nghiệp.

Các khóa đào tạo bao gồm:

+ Đào tạo kỹ năng Kế toán doanh nghiệp

+ Đào tạo kỹ năng Pháp chế trong doanh nghiệp

+ Đào tạo chuyên sâu về Thuế – Pháp chế doanh nghiệp theo yêu cầu

ASCTAX CO., LTD