Chính thức phê duyệt Đề án áp dụng IFRS tại Việt Nam

Kính gửi Quý khách hàng,

Để đáp ứng yêu cầu quản lý của nền kinh tế trong giai đoạn mới và xu hướng toàn cầu hóa về hợp tác kinh tế, Bộ Tài chính (BTC) đã chính thức phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực Báo cáo tài chính (IFRS) tại Việt Nam bao gồm 2 nội dung:

  • Xây dựng phương án, lộ trình và công bố, hỗ trợ áp dụng IFRS tại Việt Nam
  • Ban hành mới và tổ chức thực hiện hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam (VFRS).

Chi tiết cụ thể như sau:

Áp dụng IFRS sẽ đem lại lợi ích tổng thể cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện báo cáo tài chính, tăng cường tính minh bạch cũng khả năng so sánh với các doanh nghiệp khác trên thế giới. Thông qua đó, doanh nghiệp có thể cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho các bên liên quan và huy động được các nguồn vốn mang tính chất toàn cầu. Tuy nhiên, để đạt được các lợi ích này, doanh nghiệp cần phải quản trị tốt các tác động tiêu cực tiềm tàng do các thách thức dưới đây:

  • Sự thiếu hụt nguồn nhân lực sẵn sàng để triển khai dự án;
  • Ban lãnh đạo thiếu các thông tin về các tác động đối với báo cáo tài chính khi chuyển từ chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) sang IFRS;
  • Hệ thống thông tin tài chính hiện tại không đáp ứng được yêu cầu để tính toán khác biệt, dẫn đến ý kiến kiểm toán có thể bị ngoại trừ;
  • Quy trình nội bộ không còn phù hợp;
  • Các bên có quyền lợi liên quan có các mục tiêu và kỳ vọng khác nhau, dẫn đến mâu thuẫn khi triển khai IFRS.

Với Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm triển khai IFRS trong nước và trong khu vực,chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ Quý doanh nghiệp các công tác chuẩn bị cần thiết cho việc áp dụng IFRS trong thời gian tới.

Trân trọng,
Đội ngũ chuyên gia IFRS tại PwC

 

Nguồn: PwC (Việt Nam)