0

CẦN BAO NHIÊU VỐN ĐỂ MỞ MỘT CÔNG TY?

Ngoài các chi phí để tiến hành mở một công ty như Lệ phí Nhà nước, khắc con dấu, …. Thì vấn đề về VỐN CÔNG TY theo quy định hiện hành chưa bắt buộc về số vốn tối đa và số vốn tối thiểu.

Ngoại trừ một số ngành kinh doanh có điều kiện, chủ doanh nghiệp cần đảm bảo về mức vốn pháp định (hiểu đơn giản là mức vốn tối thiểu thấp nhất phải có).

Xét về phương diện tiềm năng, con số góp vốn quá nhỏ thì không thể hiện được tiềm lực của công ty, ảnh hưởng lớn tới việc giao dịch với ngân hàng, cơ quan thuế hay hạn chế việc tin tưởng của đối tác kinh doanh. Còn khi kê khai vốn điều lệ quá cao sẽ ảnh hưởng tới việc đóng thuế môn bài và nghiệp vụ kế toán của công ty.

 • Vốn điều lệ không nhất thiết phải là vốn góp bằng tiền Việt Nam hay Ngoại tệ, mà còn có thể là bằng Tài sản, Công nghệ, Giá trị quyền sở hữu trí tuệ, Bí quyết kĩ thuật… do thành viên góp để tạo thành vốn và được ghi trong Điều lệ công ty.

Cơ sở pháp lý: Luật doanh nghiệp năm 2014; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

 

Xem thêm chi tiết tại…

 

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ VẤN ĐỀ VỐN ĐIỀU LỆ

 

Tại thời điểm thành lập công ty, chủ doanh nghiệp có thể đăng ký vốn điều lệ cao hơn số vốn thực có của các thành viên góp vốn.  Tùy vào từng ngành nghề kinh doanh và tình hình tài chính mà chủ doanh nghiệp nên cân nhắc mức vốn điều lệ phù hợp để đủ kinh phí duy trì hoạt động kinh doanh và lập dự phòng rủi ro cho công ty trong những năm đầu hoạt động.

Sau thời hạn là 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, thành viên trong công ty phải hoàn thành nghĩa vụ góp đủ số vốn điều lệ đã ghi trong giấy phép. Nếu hết thời hạn này mà số vốn góp vẫn không đủ thì doanh nghiệp làm thủ tục giảm vốn (kể cả Công ty TNHH một thành viên) xuống số vốn thực góp hoặc nếu đã góp đủ và muốn góp thêm thì công ty có thể tăng vốn điều lệ.

 1. Mức vốn điều lệ là cơ sở để áp dụng bậc thuế môn bài hàng năm cho công ty như sau:
 • Trên 10 tỷ đồng: Thuế môn bài (Bậc 1) 3.000.000 đ/ năm.
 • Dưới 10 tỷ đồng: Thuế môn bài (Bậc 2) 2.000.000 đ/ năm
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh: Thuế môn bài (Bậc 3) 1.000.000 đ/năm
 1. Một số ngành nghề kinh doanh đòi hỏi mức vốn pháp định như sau:
 • Kinh doanh bất động sản: 20 tỷ VNĐ theo Điều 3 Nghị đinh 76/2015/NĐ-CP
 • Dịch vụ đòi nợ2 tỷ VNĐ theo Điều 13 Nghị định 104/2007/NĐ-CP
 • Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài:5 tỷ VNĐ theo điều 3 Nghị định 126/2007/NĐ-CP
 • Hoạt động mua, bán vàng miếng:100 tỷ VNĐ theo điều 11 Nghị định 24/2012/NĐ-CP
 • Sản xuất phim:200 triệu VNĐ theo Điều 3 Nghị định 142/2018/NĐ-CP
 • Kinh doanh vận chuyển hàng không:600 – 1300 tỷ VNĐ theo điều 8 Nghị định 92/2016/NĐ-CP

Cơ sở pháp lý: Luật doanh nghiệp năm 2014; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và các văn bản có liên quan

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *