Giỏ hàng

DOANH NGHIỆP CÓ BẮT BUỘC SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ?

Với bùng nổ dữ dội của công nghệ số và sự phát triển trong kinh tế ngày càng rõ rệt như hiện nay, việc áp dụng hệ thống công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp là thực sự cần thiết. Hóa đơn điện tử được xem là một giải pháp hữu hiệu cho Q doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh và là một công cụ quản lý thuận lợi của cơ quan nhà nước.

 1.  KHÁI NIỆM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
 • Xét về cách hiểu đơn giản thì Hóa đơn điện tử là Hóa đơn được tạo trên hệ thống phương tiện điện tử hiện đại thay cho Hóa đơn giấy thông thường.
 • Xét theo quy định của pháp luật: “Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.”
 • Theo quy định hiện hành, bắt đầu từ ngày 01/11/2020 thì 100% doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử, không được sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn mua của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử theo quy định cũ. Tuy nhiên, theo quy định mới tại Nghị định 123/2020 thì thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đã được lùi đến ngày 01/07/2022
 • Riêng với TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các thành phố lớn khác đã đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành việc áp dụng hóa đơn điện tử từ năm 2019.
 1.  NGUYÊN TẮC CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ?
 • Số hóa đơn thể hiện trên Hóa đơn điện tử phải liên tục: Đảm bảo không có sự ngắt quãng, bỏ sót số hóa đơn. Điều này tránh sự kê khai thuế gian dối của người nộp thuế đồng thời đảm bảo thuận lợi cho quá trình quản lý của cơ quan thuế.
 • Hóa đơn điện tử được lập theo một trình tự thời gian: Việc lập Hóa đơn điện tử phải theo đúng với quá trình sản xuất, kinh doanh của Người nộp thuế.
 • Mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất: Điều này đảm bảo tính pháp lý trọn vẹn của một hóa đơn khi được xuất ra, tránh sự chồng chéo giữa nhiều số hóa đơn.
 1.  CƠ SỞ PHÁP LÝ
 • Khoản 1 Điều 3 Thông tư 32/2011/TT-BTC
 • Nghị định số 119/2018/NĐ-CP

Bảng giá hóa đơn điện tử bạn đọc có thể tham khảo:

Gói sản phẩm/dịch vụ

Đơn vị tính

Đơn giá

(VNĐ)

Mô tả chi tiết

 1. Phí sử dụng hóa đơn:

MEI-300

Gói

390.000

Số lượng hóa đơn của mỗi gói là 300 hóa đơn

MEI-500

Gói

490.000

Số lượng hóa đơn của mỗi gói là 500 hóa đơn

MEI-1000

Gói

790.000

Số lượng hóa đơn của mỗi gói là 1.000 hóa đơn

MEI-2000

Gói

1.190.000

Số lượng hóa đơn của mỗi gói là 2.000 hóa đơn

MEI-5000

Gói

2.390.000

Số lượng hóa đơn của mỗi gói là 5.000 hóa đơn

MEI-10000

Gói

3.890.000

Số lượng hóa đơn của mỗi gói là 10.000 hóa đơn

MEI-100000

Gói

30.000.000

Số lượng hóa đơn của mỗi gói là 100.000 hóa đơn

 1. Phí khởi tạo:

Phí khởi tạo

Thuê bao

1.000.000

Phí khởi tạo lần đầu tiên khi khách hàng sử dụng chính thức phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn

 1. Dịch vụ khác

Thiết lập mẫu hóa đơn

Mẫu

Miễn phí

Khách hàng nên chọn mẫu hóa đơn điện tử mặc định trong kho mẫu hóa đơn sẵn có của MISA đã thiết lập theo đúng quy định.

2.000.000

Khách hàng chọn mẫu hóa đơn điện tử mặc định của MISA chỉ thay đổi vị trí hiển thị các trường dữ liệu có sẵn (không thêm trường mới).

 

Thỏa thuận

 

Thiết lập mẫu hóa đơn theo yêu cầu đặc thù bằng cách bổ sung thêm một số trường dữ liệu mới (các trường này có sẵn trên phần mềm).

 

Danh mục tin tức